Organiske stoff er basisen til fruktbarheten i jorden. Den mest verdifulle delen av denne blir kallet for Humus. Humus er en blanding av organiske forbindelser som blir igjen etter mikrobiell nedbrytning av planterester.

Effektiv respons på tørkestress fordi det øker kapasiteten til vannopptak i ulike jordsmonn.

Umiddelbart resultat ved bruk av Humifirst i forhold til andre produkter som gjødsel.

Humifirst kan delvis erstatte den tradisjonelle gjødselen ved å direkte gi de aktive virkestoffene: Humus og fulvicsyrer.

Perfekt løselighet egnet for vanningsanlegg (drypp) unngår risikoen for forstoppelse.

Letter miljøbelastningen ved at det minsker utvasking av og fastsetter/fikserer nitrater og tunge metaller.

Naturlig og sikkert produkt, fritt for tungmetaller, natrium, klor, ugressfrø, spirer og patogener.

HUMIFIRST KAN BRUKES I ØKOLOGISK PRODUKSJON OG ER REGISTRERT I DRIFTSMIDDELREGISTERET TIL DEBIO

Flere forskningssenter og universitet fra hele verden har testet dette middelet. Blant andre Centre de Recherches Agronomique de Gembloux, Belgia. Autónoma Agraria, Antonio Narro University, Mexico. Litauen Agricultural Univesity. Alle testene viser at Humifirst er effektivt.

 Total humusekstrakt: 16.5% w/v (15% w/w).
– Humussyrer: 13,2% vekt/volum (12% w/w).
– Fulvicsyrer: 3,3% w/v (3% w/w).
– Kalium (K20): 5,5% w/v (5% w/w).
– Presentasjon: Løselig væske (SL).
– Farge: Sort.
  • Konsentrert løsning basert på organisk humus og fulvicsyrer utvunnet fra naturlig American Leonardite. Bruken av dette produktet bidrar til å forbedre og transformere de fysiske, kjemiske og biologiske forhold i jorden der avlinger vokser.
  • Lønnsomheten av Humifirst har blitt påvist i tester og studier utført av universiteter og forskningssentre med godt internasjonalt omdømme. Disse testene har vist at på grunn av sine mange virkningsmekanismer, øker dette utbyttet og kvaliteten på avlinger. 
  • I tillegg øker dette produktet kapasiteten for absorpsjon og assimilasjon av næringsstoffer til plantene. Vi anbefaler at du rådfører deg med «Webbibliotek, testing humussyre.

Humic & Fulvic Acids from American Leonardite, the original & premier source of Humic Acids for Agriculture

100% soluble with no particulate matter or other insolubles, so no blockages

Promotes root elongation and secondary root development in all crops –

Use on all crops, from establishment through to fruit swell & post-harvest in perennial crops

Suitable for use in all fertigation and spray tank equipment – Suitable for use in all soils

Production system certified to ISO 9001 & ISO 14001

Guaranteed contents including Humic Acid, Fulvic Acid and Total Humic Extract (THE) – 20 L drum (other sizes available if forecasted).

 

BRUKSANVISNING

Humifirst er et naturlig humisk (humus) jordbalsam og er basert på humus og fulvinsyrer. Humifirst er løselig i vann og utvunnet fra American Leonardite. Humifirst er en løselig væske som vil både forbedre og endre jordstrukturen. Dette vil gjøre næringsstoffene i jorden mer tilgjengelig for avlingen og lettere å absorbere. Humifirst forbedrer de fysiske, kjemiske og biologiske egenskapene til jordsmonnen.

DOSERING OG BRUK

Generell dosering: Total mengde på 30-40L/ha blir anvendt gjennom avlingssyklusen, delt inn i 4 eller 5 doseringer. 8-15 L/ha per dosering ved de følgende perioder av syklusen: ved eller etter nyplanting, før blomstring, etter pollinering og ved fruktmodning. For flerårige avlinger er dosering anbefalt fra blomstring og utover.

FRUKT, GRØNT OG PRYDPLANTER

Dryppvannssystem: Total mengde på 40-50L/ha delt inn i ukentlige doseringer gjennom avlingssyklusen, fra og med uken etter nyplanting. Det er anbefalt å starte med en dosering på 2.5-3L/ha for så å redusere ned til 1.5-2 L/ha de siste periodene i syklusen.

Overflate vanning: Total mengde på 50-60L/ha delt inn i 4-5 doseringer fra spiring. Ved nyplanting, bør dosering startes en uke etter planting. Resterende doseringer er anbefalt ved maksimal vekst, blomstring, pollinering og ved fruktmodning.

Bladfôring over hele området: 50L/ha, doseringen er anbefalt ved de første stadiene i avlingsssyklusen (før, mens, eller rett etter såing eller nyplanting). Bruk et volum på minst 200L/ha med broth.

Lokalisert bladfôring: 25L/ha, doseringen er anbefalt ved de første stadiene i avlingssyklusen (før, mens eller rett etter såing eller nyplanting). Bruk et blandingsvolum på minst 200L/ha.

FLERÅRIGE VEKSTER

Dryppvanning: Total mengde på 50-70L/ha delt inn i doseringer hver 2. eller 3. uke fra og med spiring.

Sprinkleranlegg: Total mengde på 60-80L/ha delt inn i doseringer som sammenfaller med spiring, blomstring, setting og frukt.

OMFATTENDE AVLINGER (korn, sukkerbete, alfalfa, potet, osv.): 15-25 L/ha i vannet for irrigasjon.

SUBSTRAT: 1L med Humifirst per m3 substrat

KOMPATIBILITET

Humifirst kan brukes sammen med de fleste type gjødsler og kunstgjødsler bortsett fra mineral oljer, kalsiumnitrat, syrereaksjonsprodukter og ugressmidler som ikke er kompatible med organisk materiale. Det er anbefalt å teste produktet før blanding, og å forhøre seg med fagfolk.

NB: Anbefalingene og informasjonen ovenfor er basert på flere tester og studier som har blitt utført. Det kan derimot være flere faktorer som påvirker virkningen ved testingen som har vært utenfor vår kontroll (blandings forhold, tilsetting, klimaforhold, osv.). Enhver anbefaling bør bli brukt som en veiledning og bli tilpasset lokale forhold.

ADVARSLER, HÅNDTERING OG OPPBEVARING (LAGRING)

Fører til alvorlige øyeskader. Bruk vernebriller/ansiktsbeskyttelse. KONTAKT MED ØYE: Spyl forsiktig i vann i flere minutt. Fjern kontaktlinser dersom du bruker disse. Fortsett spyling. Kontakt lege øyeblikkelig.

Ristes før bruk. Holdes vekk fra barn. Ikke spis, drikk eller røyk mens man bruker produktet. Lagres tørt og skjermes fra ekstreme temperaturer. Lagres kun i original beholder. Anvend produktet etter instruksene på denne etiketten. Ved tvil, vennligst ta kontakt med fagfolk.

Vil du vite mer? Ta kontakt!

Scroll helt ned for å se kontaktinformasjon